PODMÍNKY SLUŽEB

----

PŘEHLED

Tato webová stránka je provozována Mii příslušenství Ltd. na celém webu, termíny "my", "my" a "naše" odkazují na Mii Příslušenství Ltd. Mii Accessories Ltd nabízí tyto webové stránky, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných na tomto webu vám, uživateli, podmíněné ihned po přijetí všech termínů, podmínek, zásad a oznámení zde uvedeno.

Návštěvou našich stránek a / nebo nákup něco od nás, můžete zapojit do naší "Service" a souhlasíte s následujícími podmínkami ( "Podmínky služby", "Podmínky"), včetně těch dodatečných podmínek a politik v tomto dokumentu a / nebo dostupné pomocí hypertextového odkazu. Tyto smluvní podmínky platí pro všechny uživatele tohoto webu, včetně, ale bez omezení uživatelů, kteří jsou prohlížeče, dodavatelé, zákazníci, obchodníci a / nebo přispěvatelů obsahu.

Před přístupem nebo použitím našich webových stránek Přečtěte si pečlivě tyto podmínky služby. Svým přístupem nebo s použitím jakoukoliv část stránky, souhlasíte, že jste vázáni těmito smluvními podmínkami. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, pak nemusí být přístup na webové stránky nebo používat jakékoliv služby. Pokud jsou tyto smluvní podmínky jsou považovány za nabídku, přijetí je výslovně omezen na tyto Podmínky služby.

Jakékoliv nové funkce nebo nástroje, které jsou přidány do aktuálního skladu podléhá také Podmínkám služby. Můžete zkontrolovat nejaktuálnější verze Podmínky služby kdykoliv na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, změnit nebo nahradit jakoukoli část těchto podmínek služby vystavením aktualizací a / nebo změny na našich stránkách. Je vaší povinností zkontrolovat tuto stránku pravidelně na změny. Vaše další používání nebo přístup k webové stránky po vyslání případné změny představuje souhlas s těmito změnami.


ČÁST 1 - internetový obchod PODMÍNKY

Souhlasem s těmito podmínkami služby, prohlašujete, že jste alespoň plnoletosti ve vašem státě nebo provincii bydliště, nebo že jste plnoletost ve vašem státě nebo provincii bydliště a vy jste nám dali souhlas s aby některý z vašich menších rodinných příslušníků používat tuto stránku.

Nesmíte používat naše výrobky k jakýmkoli nelegálním či neoprávněným účelům, ani můžete v používání služby, porušovat platné zákony ve vaší jurisdikci (včetně ale bez omezení na zákony o autorských právech).

Nesmíte přenášet žádné červy nebo viry nebo jakýkoli kód destruktivní povahy.

Porušení nebo porušení některého z podmínek bude mít za následek okamžité ukončení svých služeb.


Oddíl 2 - Obecné podmínky

Vyhrazujeme si právo odmítnout službu pro každého z jakéhokoliv důvodu kdykoliv.

Chápete, že váš obsah (ne včetně informací o kreditních kartách), mohou být převedeny nešifrovaný a zahrnovat (a) přenosy prostřednictvím různých sítí; a (b) změny vyhovět a přizpůsobit se technickým požadavkům připojených sítí nebo zařízení. informace o kreditní kartě je vždy šifrována při přenosu v sítích.

Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, dále prodávat nebo využívat jakoukoli část této služby, použití služby nebo přístup ke službě nebo jakýkoli kontakt na internetových stránkách, jehož prostřednictvím je služba poskytována, bez výslovného písemného souhlasu námi ,

Nadpisy použité v této smlouvě jsou zahrnuty pouze pro pohodlí a nebudou omezovat ani jinak ovlivňovat tyto podmínky.


ČÁST 3 - správnost, úplnost a včasnost informací

Nejsme zodpovědní pokud by byly k dispozici informace na těchto stránkách není přesné, úplné nebo aktuální. Materiál na této stránce jsou poskytnuty pouze jako obecné informace a nemělo by se spoléhat nebo použity jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnější, úplnější nebo včasnějších zdroje informací. Jakékoliv spoléhání na materiál na této stránce je na vaše vlastní riziko.

Tato stránka může obsahovat určité historické informace. Historické informace, nutně není aktuální a jsou poskytovány pouze pro vaši informaci. Vyhrazujeme si právo měnit obsah těchto stránek kdykoliv, ale nemáme žádnou povinnost aktualizovat jakékoliv informace na našich stránkách. Souhlasíte s tím, že je vaší povinností sledovat změny na našich stránkách.

ČÁST 4 - Úprava služby a ceny

Ceny našich výrobků se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit či přerušit Službu (nebo jakoukoliv jejich část nebo obsah), bez předchozího upozornění kdykoliv.

My nenese odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za jakékoliv modifikace, změny ceny, pozastavení nebo ukončení poskytování služby.

ČÁST 5 - PRODUKTY NEBO SLUŽBY (pokud existuje)

Některé výrobky nebo služby mohou být k dispozici výhradně on-line prostřednictvím webových stránek. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a jsou předmětem vrátit nebo vyměnit jen podle našich návratové politiky.

Učinili jsme veškeré úsilí, aby zobrazoval co nejpřesněji barvy a obrázky našich produktů, které se objevují v obchodě. Nemůžeme zaručit, že displej monitoru počítače v libovolné barvy budou přesné.

Vyhrazujeme si právo, ale nejsou povinni omezit prodeje našich produktech a službách jakékoli osobě, geografické oblasti nebo jurisdikci. Můžeme toto právo uplatnit na případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství jakýchkoliv výrobků nebo služeb, které nabízíme. Všechny popisy výrobků nebo cen produktů mohou být změněny kdykoliv bez předchozího upozornění, na základě vlastního uvážení z nás. Vyhrazujeme si právo zastavit jakýkoli výrobek kdykoliv. Jakákoliv nabídka produktu nebo služby, který byly na této stránce je neplatná, pokud zakázáno.

Nemáme žádnou záruku, že kvalita veškerých produktů, služeb, informací nebo jiných materiálů nakoupené nebo získané vámi bude splňovat vaše očekávání, nebo že budou opraveny veškeré chyby v Service.


ČÁST 6 - přesnost účtování a informace o účtu

Vyhrazujeme si právo odmítnout libovolném pořadí místo s námi. Můžeme, podle našeho uvážení, omezit nebo zrušit množství nakoupené za osobu a domácnost nebo na objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávek nebo pod stejným účtem zákazníka, stejnou kreditní kartu a / nebo příkazů, které používají stejné fakturace a / nebo doručovací adresu. V případě, že bychom provést změnu nebo zrušení objednávky, můžeme pokusit upozornit vás kontaktovat e-mailem a / nebo fakturační adresa / telefonní číslo poskytovány v době, kdy byla objednávka podána. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat příkazy, které podle našeho úsudku, se zdají být umístěna od prodejců, prodejců nebo distributorů.

Souhlasíte, že budete poskytovat aktuální, úplné a přesné nákup a informace o účtu pro všechny nákupy provedené v našem obchodě. Souhlasíte s tím, aby urychleně aktualizovat svůj účet a další informace, včetně vaší e-mailové adresy a čísla kreditních karet a data vypršení platnosti, abychom mohli dokončit své transakce a kontaktovat podle potřeby.

Další podrobnosti, přečtěte si naši politiku navracení.


ČÁST 7 - volitelné nástroje

My vám může poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, nad nimiž jsme ani sledovat, ani nemají žádnou kontrolu ani vstup.

Berete na vědomí a souhlasí s tím, že poskytují přístup k těmto nástrojům "jak je" a "jak jsou přístupné" bez jakýchkoli záruk, prohlášení či podmínek jakéhokoli druhu a bez schválení. Budeme mít žádnou odpovědnost vyplývající z nebo týkající se vašeho používání nepovinných nástrojů třetích stran.

Jakékoliv použití vámi volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím těchto stránek je zcela na vlastní riziko a uvážení a ty by měly zajistit, že jste obeznámeni s a schvalovat podmínky, za nichž jsou nástroje poskytované příslušným poskytovatelem (y) třetí strany.

Můžeme také v budoucnu nabízet nové služby a / nebo funkcí prostřednictvím internetových stránek (včetně, vydání nových nástrojů a zdrojů). Tyto nové funkce a / nebo služby rovněž podléhají těmto smluvním podmínkám.

ČÁST 8 - ODKAZY TŘETÍCH STRAN

Určité obsah, produkty a služby jsou k dispozici prostřednictvím naší služby mohou obsahovat materiály od třetích stran.

odkazy třetích stran na těchto stránkách vás může nasměrovat na webové stránky třetích stran, které nejsou spjati s námi. Jsme neodpovídá za zkoumání nebo hodnocení obsahu či přesnosti a my nezaručují a nebudou mít jakoukoliv odpovědnost za jakékoliv třetí strany materiálů nebo webových stránek, nebo za jakékoli jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran.

Jsme nenesou žádnou odpovědnost za škody nebo škody v souvislosti s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jiných transakcí provedených v souvislosti s jakýmikoliv webové stránky třetích stran. Prostudujte si pečlivě politiky a praktiky třetích stran, a ujistěte se, že jste správně pochopili, než se pustíte do jakékoli transakce. Stížnosti, reklamace, obavy nebo dotazy týkající se produktů jiných výrobců by měly být směrovány na třetí strany.


ČÁST 9 - komentáře uživatelů, zpětná vazba a JINÁ PODÁNÍ

Pokud se na základě naší žádosti, můžete poslat některá zvláštní podání (přihlášek příklad soutěže), nebo bez žádosti od nás můžete poslat kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány či jiné materiály, ať už on-line, e-mailem, poštou nebo jinak (souhrnně, "komentáře"), souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli, bez omezení, upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak využívat na jakémkoli médiu žádné připomínky, které dopředu nám. Jsme a musí být pod žádnou povinnost (1), aby byla zachována žádné připomínky důvěry; (2) zaplatit náhradu za případné připomínky; nebo (3) reagovat na případné připomínky.

Můžeme, ale nemají žádnou povinnost, monitoru, upravit nebo odstranit obsah, který určí podle vlastního uvážení, jsou nezákonné, urážlivé, výhružné, urážlivé, hanlivé, pornografické, obscénní nebo jinak závadný nebo porušuje duševní vlastnictví jakékoli strany nebo tyto podmínky služby ,

Souhlasíte s tím, že vaše připomínky budou neporušuje žádné právo jakékoliv třetí strany, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti nebo jiné osobní či vlastnická práva. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat hanlivé nebo jinak nezákonné, urážlivé nebo obscénní materiál, nebo mohou obsahovat jakýkoliv počítačový virus nebo jiný malware, který by se v žádném případě vliv na provoz služby nebo jakékoli související webové stránky. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že je někdo jiný než vy, nebo jinak klamat nás nebo třetího strany, pokud jde o původ žádné připomínky. Jste výhradně zodpovědní za veškeré připomínky, které provedete a jejich přesnost. Bereme žádnou odpovědnost a nenesou žádnou odpovědnost za případné komentářů přidaných vámi nebo jakoukoli třetí stranou.


ČÁST 10 - osobní informace

Odesláním osobních informací prostřednictvím obchodu se řídí našimi zásadami ochrany soukromí. Chcete-li zobrazit naše zásady ochrany osobních údajů.


ČÁST 11 - chyby, nepřesností a

Občas tam může být informace na našich webových stránkách nebo ve službách, který obsahuje typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, která může souviset s popisy produktů, cenách, akcích, nabídkách, poplatcích produkt lodní dopravu, a tranzitních časů a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravit případné chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušení objednávky v případě, že některé informace ve službě nebo ohledně jakýchkoli dalších souvisejících webových stránkách, je nepřesný kdykoli a bez předchozího upozornění (včetně poté, co jste podali vaši objednávku) ,

Společnost nemá povinnost aktualizovat, změnit nebo objasnit informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránky, včetně, bez omezení, informace o cenách, s výjimkou případů zákonem. Bez označení aktualizovat nebo datum použité ve službě nebo na jakékoli související webové stránky aktualizovat, je třeba uvést, že všechny informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránky byl změněn nebo aktualizován.

§ 12 - ZAKÁZANÉ POUŽITÍ

Kromě dalších zákazů, jak je stanoveno v Podmínkách služby, jste zakázáno používat web nebo jeho obsah: (a) pro jakékoliv nezákonné účely; (B) k získání jiní hrát ani se účastnit jakékoli nezákonné činnosti; (C) porušit jakékoli mezinárodní, federální, provinční nebo státními předpisy, pravidla, zákony, nebo místní vyhlášky; (D) porušovat nebo porušují naše práva duševního vlastnictví nebo práva k duševnímu vlastnictví jiných osob; (E) k obtěžování, zneužívání, urážky, ublížení, hanobit, pomluvy, znevažovat, zastrašit, nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národnosti nebo zdravotního postižení; (F), aby předložil nepravdivé nebo zavádějící informace; (G) právo nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použita jakýmkoliv způsobem, který bude mít vliv na funkčnost nebo provoz služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek, nebo na internetu; (H) za účelem shromažďování a sledování osobních údajů druhých; (I) na spam, Phish, Pharm záminka, pavouk, kraul, nebo škrábat; (J) pro jakýkoli obscénní nebo nemorální účely; nebo (k) narušení či obcházení bezpečnostních prvků služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek, nebo na internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše využívání služby nebo spřízněné internetové stránky pro porušení některého ze zakázaných použití.


ČÁST 13 - ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Nezaručujeme, a nezaručují, že vaše využívání našich služeb bude nepřerušené, včasné, bezpečné či bezchybné.

Nemáme žádnou záruku, že výsledky, které mohou být získány z používání služby budou přesné či spolehlivé.

Souhlasíte s tím, že čas od času můžeme odstranit službu po neomezenou dobu, nebo zrušit službu kdykoli bez upozornění na vás.

Výslovně souhlasíte s tím, že vaše používání nebo nemožnosti použít, služba je na vaše vlastní riziko. Servis a veškeré produkty a služby doručeno prostřednictvím služby jsou (s výjimkou případů výslovně uvedeno u nás) za předpokladu, "jak je" a "jak je k dispozici" pro vlastní použití, a to bez jakýchkoliv reprezentace, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať výslovných nebo předpokládané, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, obchodní jakosti, vhodnosti pro konkrétní účel, trvanlivost, titulu a neporušení.

V žádném případě nesmí Mia je příslušenství Ltd, naši ředitelé, zaměstnanci, pobočky, agenti, dodavatelé, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo licence ručit za jakékoliv zranění, ztráty, pohledávky nebo jakékoliv přímé, nepřímé, trestní, zvláštní nebo následné škody jakéhokoli druhu, včetně, ale bez omezení na ztrátu zisku, ušlý zisk, ztráty úspor, ztrátu dat, reprodukční pořizovací cenou, nebo jakékoliv podobné škody, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnosti nebo jinak, které vznikly z vašeho používání jakýkoliv služby nebo jakýchkoli produktů nakoupených používání služby, nebo z jakéhokoli jiného nároku jakkoli vztahuje k vašemu používání služby nebo jakéhokoliv výrobku, včetně, ale nikoli výhradně, jakékoli chyby nebo opomenutí v jakýkoliv obsah, nebo jakoukoliv ztrátu nebo poškození jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku využívání služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu) vyslán, přenášena ani jinak zpřístupněny prostřednictvím služby, i když radil o možnosti jejich vzniku. Protože některé státy nebo jurisdikce nedovolují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, v těchto státech nebo jurisdikcích, bude naše odpovědnost omezena v maximálním rozsahu povoleném zákonem.

ČÁST 14 - ODŠKODNENÍ

Souhlasíte s tím, odškodnit, chránit a bránit společnost MIA Příslušenství Ltd a naše rodiče, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partnery, ředitele, agenty, dodavatele, poskytovatele licencí, poskytovatelé služeb, subdodavatele, dodavatele, stážistů a zaměstnanců neškodný z jakéhokoli nároku nebo poptávky, včetně poplatků za právní zastoupení, k němuž došlo jakoukoli třetí stranou v důsledku nebo vyplývající z vašeho porušení těchto podmínek poskytování služby nebo dokumentů, které zahrnují odkazem, nebo vašeho porušení zákona nebo práv třetí strany.

ČÁST 15 - ODDĚLITELNOST

V případě, že některé ustanovení těchto podmínek služby je určena za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, takové ustanovení přesto být vymahatelná v úplném rozsahu povoleném platnými právními předpisy, a nevymahatelná část bude považováno za oddělitelné od těchto Podmínek servis, toto rozhodnutí nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv jiných zbývajících ustanovení.


ČÁST 16 - Ukončení

Povinnosti a závazky stran vzniklé před datem ukončení zůstávají v platnosti i po ukončení této dohody pro všechny účely.

Tyto smluvní podmínky jsou účinné, dokud ukončena vámi nebo námi. Můžete ukončit tyto podmínky služby kdykoli nás upozornili, že již nechcete využít našich služeb, nebo pokud přestat používat naše stránky.

Pokud se podle našeho úsudku vám to nepodaří, nebo máme podezření, že jste selhal, v souladu s jakýmkoli termínem nebo ustanovení těchto podmínek služby, jsme také může ukončit tuto smlouvu kdykoli bez upozornění a budete i nadále odpovědný za veškeré dlužné částky up a to včetně datem ukončení; a / nebo podle toho může odepřít přístup k našim službám (nebo jeho části).


ČÁST 17 - CELÁ SMLOUVA

Neúspěch nás vykonávat nebo vymáhat jakékoliv právo či ustanovení těchto podmínek služby nezakládá důvod pro zřeknutí se takového práva nebo ustanovení.

Tyto podmínky služby a veškeré postupy nebo provozní pravidla vyslán námi na této stránce nebo ve vztahu ke službě představuje úplnou dohodu a porozumění mezi námi a vámi a řídí vaše používání služby, nahrazuje veškeré předchozí či současné dohody, komunikace a návrhy , ať už ústní či písemné, mezi vámi a námi (včetně, ale nikoli výhradně, jakékoliv předchozí verze podmínek služby).

Případné nejasnosti ve výkladu těchto podmínek služby nesmí být přičtena k tíži přípravě návrhu strany.


ČÁST 18 - ROZHODNÉ PRÁVO

Tyto podmínky služby a veškeré zvláštní dohody, v němž bychom vám poskytují služby se řídí a budou vykládány v souladu se zákony 3 Cathcart Green, Guilden Sutton, Chester, CHW, CH 3 7SR, Velká Británie.


ČÁST 19 - ZMĚNY PODMÍNEK PROVOZU

Můžete zkontrolovat nejaktuálnější verze Podmínky služby kdykoliv této stránce.

Vyhrazujeme si právo na základě našeho vlastního uvážení, aktualizovat, změnit nebo nahradit jakoukoli část těchto podmínek služby vystavením aktualizací a změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností kontrolovat naši webovou stránku pravidelně na změny. Vaše další používání nebo přístupu k naší webové stránky nebo služby po vyslání případné změny těchto podmínek služby představuje souhlas s těmito změnami.


ČÁST 20 - kontaktní informace

Otázky týkající se smluvními podmínkami je třeba zaslat nám na terms-of-service@mias-accessories.co.uk.